PLATFORMA ELEKTORALE PËR BASHKINË KUKËS

2019 – 2023

SAFET GJICI

Z.Safet GJICI lindi në Kukës më 30 Prill 1972. Është i martuar dhe baba i katër fëmijëve.
Arsimin tetëvjeçar dhe atë të mesëm i ka kryer nëvendlindje. Ka përfunduar studimet e
larta, në Akade-minë e Policisë “Arben Zylyftari”, duke u titulluar Oficer Policie. Po ashtu,
ka kryer studimet e larta në Universitetin e Tiranës, ku është diplomuar si jurist, në
Fakultetin e Drejtësisë. Z.Gjici, me aktivitetin e tij privat në fushën e sigurisë dhe ndërtimit është nderuar me shumë çmime, ndërkohë që për kontributin e dhënë në fushën e futbollit, qytetarët e Kukësit e kanë zgjedhur me shumicë votash, si “Personalitet i Vitit 2012”. Këshilli Bashkiak i Kukësit e ka shpallur me vota unanime “Qytetar Nderi” i Kukësit.Safet Gjici hyri në politikë pas një angazhimi të gjatë në fushën e biznesit. Angazhim, në të cilin kurrë nuk mungoi bashkëpunimi me institucionet shtetërore për ndërtimin e një sërë veprash në shërbim të komuniteteve.

SIPËRFAQJA

Siperfaqja e Kukesit llogaritet 934 KM2

POPULLSIA

Popullsia llogaritet 59,000 banor(RRETHI)

DENDËSIA

Dendesia llogaritet 51 Banore per /KM²

QARKU I KUKËSIT

Te dhenat per qarkun e Kukesit!

FAQJA ZYRTARE

FAQJA ZYRTARE: WWW.KUKESI.GOV.AL

PROFILI I BASHKISË KUKËS

Bashkia e Kukësit është Bashkia më e rëndësishme sa i përket pozicionit të saj strategjik që lidh Shqipërinë me Kosovën. Ajo është një pikë e rëndësishme kalimi përmes autostradës Durrës-Morinë ku kalon një pjesë e konsiderueshme e mallrave të tregtisë së jashtme.

PLATFORMA ELEKTORALE

OBJEKTIVAT PËR BASHKINË KUKËS

Çfarë synohet në 4 vitet e ardhëshme

1- Përmirësimin e efiçiencës së përgjithshme të strukturave të qeverisjes
vendore të Bashkisë dhe Njësive Administrative
2- Përmirësimin e shërbimeve në të gjitha nivelet
3- Forcimin e Mirë-Qeverisjes në bashkëpunim me qytetarët
4- Permirësimin e infrastrukturës
5- Rritjen e punësimit

Mënyrat si do të realizohen

1- Për çdo fshat apo lagje të Bashkisë Kukës do të ketë 2 punonjës shërbimi
(me logon e Bashkisë Kukës) ,të cilët do merren me të gjitha shërbimet:
pastrim rrugësh,kanalesh,grumbullim mbetjesh, sistemim teritoresh, etj.
3- Për çdo fshat dhe lagje do të përcaktohet që në fillim të vitit sa fond do i
vihet në dispozicion për shërbime dhe sa për investime.
4- Investimet për fshatrat dhe lagjet do të përcaktohen nga vetë Komuniteti
(jo administrata e bashkisë).
5- Do të rritet vlera e investimeve, nga 13 % që është aktualisht në 70% të vlerës së buxhetit të bashkisë.
6- Do të ngrihet portali “ kukësiqëduam.al ”
7- Do të krijohet modeli i vlerësimit të punës së bashkisë,ku qytetarët të japin
mendimin e tyre çdo vit për çdo shërbim që ato do të marrin nga bashkia. Do të bashkëpunohet ngushtë me shoqërinë civile për vlerësim të pavarur.
8- Do të nxitet krijimi i bizneseve të reja në artizanat, peshkim, bujqësi, bimë mjeksore, fasoneri, turizëm. Bashkia do të ndajë në buxhet fonde të veçanta për të rinjtë dhe do të bashkëpunojë me donatorët.
SHËRBIMI ADMINISTRATIV

Do të aktivizohet mënjëherë “ Shërbimi me një ndalesë ”

Të gjithë qytetarët të marrin të gjitha shërbimet e kërkuara duke u paraqitur vetëm tek zyra në katin e parë. Për çdo kërkesë apo ankesë të bërë nga qytetarët do të ketë një përgjigje zyrtare. Zyra e Informimit me publikun do të jetë e hapur çdo ditë , dhe do të jetë në pritje të qytetarëve nga ora 8.00-16.00. Bashkia do të hapë edhe një faqe interneti online ku banorët të shkruajnë për shqetësimet e tyre dhe të marrin pjesë në diskutime per shërbimet publike apo investimet që do kryhen.

SHËRBIMET PUBLIKE

Mirë mbajtja e Rrugeve

Do sigurohet asfaltimi i të gjitha rrugëve që lidhin Njësitë Administrative,
konkretisht:
1- Njësia Administrative Surroj, (Rruga Mamëz – Surroj, asfaltim)
2- Njësia Administrative Grykë e Çajës (Rruga Ura e Lapave – Fshati Fshat, asfaltim)
3- Njësia Administrative Kalis (Rruga Bushtricë – Kalis, asfaltim)
4- Njësia administrative Zapod (Rruga Urë – Zapod, asfaltim)
5- Njësia Administrative Topojan (Rruga kryesore – Shkolla Topojan, asfaltim)
6– Njësia Administrative Ujmisht (Rruga Kryesore – fshati Malqene, asfaltim)
7– Njësia Administrative Tërthore (Autostrade – Bardhoc, hyrje –dalje asfaltim)

Rrugët e fshatrave në bashkëpunim me FSHZH-në

1- Rruga Mustafaj
2- Rruga e brendshme Nange
3- Rruga Shtanës
4- Rrugaa Topojan – Brekijë
5- Rruga Borjes
6– Rruga Osmanaj – Mholaj
7- Rrugët Orgjost dhe Orçikël
8- Rruga e Qamit
9- Rruga Novosej – Kallabak
10- Rruga Fshat – Çajë

Sistemimi i Lagjeve të qytetit Kukës

1- Sistemimi i Lagjes 6, (ndriçim, rrugë, fasada,lulishte)
2– Sistemim rehabilitim i lagjes 4 dhe 5 (ndriçim, rrugë, trotuare, fasada, lulishte)
3- Sistemim rehabilitm i lagjes 1 dhe 2 (ndriçim, rrugë, trotuare, fasada,lulishte)
4- Sistemim rehabilitim i Gostilit (ndriçim, rrugë, trotuare, fasada,lulishte).
5- Sistemim dhe rehabilitim i Lagjes së Re.

Strehimi dhe shërbimi Social

1- Ndërtimi i nje pallati për 100 familje të pastreha në qytet nga Enti Banesave.
2- Ndërtimi i 40 banesave në fshatra për familjet në nevojë.
3- Mbështetja me kredi pa interes për shtëpi për 200 familje të reja
4- Rivititalizimi i dy objekteve të vjetra të zonës industriale dhe përdorimi
për banim
5- Do të dyfishojmë vlerën e ndihmës ekonomike për çdo familje

Ujitja dhe kullimi

1- Rehabilitmi i kanaleve vaditëse ekzistuese në të gjithë fshatrat .
2- Mbështetja me fonde për të gjithë Njësitë Administrative në mirëmbajtjen e
kanaleve vaditëse.
3- Orientimi i donatorëve për të investuar në sektorin e vaditjes.
4- Rritja me 300 hektarë e sipërfaqes vaditur

Arsimi

1- Ndërtimi i shkollës 9 vjeçare tek Lagjia e Re.
2- Ndërtim i shkollës Nimçe.
3– Rikonstruksioni i Shkollës Avni Rustemi dhe B.Curri.
4- Rehabilitimi i objektit të Gjimnazit.
5- Rehabilitimi i 10 kopshteve te edukimit parashkollor.
6- Sistemimi i shkollave Kolosjan, Nange, Bicaj Lusën, Malqene, Qinamakë.
7- Rehabiltimi i shkollave Bushat, Brekijë, Cernalevë, Bushtricë, Bardhoc, Kollovoz.

Shëndetësia

1- Ndërtimi i Spitalit të Ri rajonal.
2- Rikontruksioni i objekteve brenda shërbimit spitalor.
3- Ndërtimi i Qendrave shëndetësore Qinamakë dhe Brekijë.
4- Ndërtimi ambulancave Cernalevë, Kollovoz, Shtrezë.
5- Pajisja me bazën e nevojshme materiale.

Ujësjellës e kanalizime

1- Rehabilitmi i kanaleve vaditëse ekzistuese në të gjithë fshatrat.
2- Ndërhyrje në rrjetin kryesor të ujësjellësit dhe dyfishimi i orëve me ujë të
pijshëm.
3- Ndërtim Ujësjellësi Gostil, Zall-Lusën, Qinamakë.
4- Rikonstruksion ujësjellësi Kolsh –Mamëz.
5- Ndërtim KUZ për Gostilin, Novosej, Breg Lumë.
6- Ndërhyrje në kolektorin kryesor qytet–Artizanat.
7- Impianti pastrimit të ujrave të zeza në tre vendderdhjet.
8- Orientimi i donatorëve për të investuar në sektorin e vaditjes.
9- Rritja me 300 hektarë e sipërfaqes së vaditur.

Bujqësia

1- Regjistrimi i pronësisë tokës e dhënia e çertifikatës së pronësisë për 340 hektarë të zonës Shtrazes dhe Gostilit.
2- Përfundimi i regjistrimit të tokave për Njësinë Administrative të Shtiqnit.
3- Saktësimi dhe plotësimi i të gjitha kërkesave të familjeve që kërkojnë dokumentacion pronësie.
4- Mbështetja për çdo vit e 100 agro-fermave me fonde, pajisje dhe inpute për bujqesinë.

Blegtoria

1- Ndërtimi i Objektit të Thertores për Bashkinë Kukës.
2- Bashkëpunimi me AZHBR–në dhe stimulimi i fermerëve për rritjen e numrit të krerëve.
3- Mbështetja e biznesit për ngritjen e një baxhoje qumështi
4- Organizimi i panaireve për promovimin dhe shitjen e produkteve vendase.
5- Ngritja dhe forcimi i laboratorëve bujqësore dhe veterinarë.

Kultura dhe Sportet

1- Krijimi i biblotekës me autorë Kuksianë dhe mbështetja e tyre.
2- Organizimi për çdo muaj i një aktiviteti kulturor nga Pallati i Kulturës.
3- Ndërtimi i stadiumit të ri për futbollin dhe mbështetja e ekipit të Kukësit.
4- Ndërtimi i fushës sportive për ekipet e moshave.
5- Rikonstuksioni dhe mbulimi i stadiumit te Lojrave me dorë .
6- Bashkëpunimi me komunën e Prizerenit dhe Dragashit për festat dhe eventet.
7- Mbështetja e ekipit të mundjes në të gjitha veprimtaritë.

Shërbimet, pastrim, menaxhim mbetjesh

1- Ndërtimi i një landfilli të ri rajonal me mbështetjen e donatorëve.
2- Zgjerimi i shërbimit të pastrimit mbetjeve në të gjitha Njësitë Administrative.
3- Nga 26 % e teritorit sot, pastrimi do të mbulojë 100 % të teritorit.
4- Do shtohen tre makineri të reja dhe do të fillojë ndarja dhe riciklimi mbetjeve.
5- Do të sistemohen dhe rehabilitohen varrezat e dëshmorëve.
6- Do të zgjidhet çështja e pastrimit të liqenit përmes projekteve konkrete.
7- Pastrimi i rrugëve nga bora gjatë dimrit, i cili do të bëhet deri në fshatrat më të largëta.

Turizmi

1- Rruga që lidh Shishtavecin me Dragashin do të bëhët e lirë për lëvizje nga të gjithë turistët.
2- Do të mbështetet programi i Qeverisë për sistemimin dhe zhvillimin e dy
fshatrave turistik Shishtavec dhe Shtiqën.
3- Do të bashkëpunojmë me Qeverinë Shqiptare për ndërtimin dhe vënien në
funksionim të aeroportit brenda dy vitesh.
4- Muzeu do pajiset me artifakte dhe do bëhet funksional.
5- Do mbështetet turizmi liqenor dhe ngritja e fermave të peshkimit duke
punësuar rreth 150 veta.
6- Do bashkëpunohet me FSHZH-në për asfaltimin e rrugës Kolosjan-Laku i
Dardhës.
7- Mbështetja e 30 bujtinave që do futen në shërbimin turistik.
8- Brenda 3 viteve do mundesohet pelegrinazhi për turistët tek tunelet
nëntokësore të Kukësit.

Punësimi

1- Mbështetja e grumbulluesve të bimëve mjeksore me tharëse dhe frigorifera.
2- Mbështetja e fermerëve me inpute për punimin e tokës, frutikulturën, rritjen e numrit të krerëve dhe daljen në treg.
3- Nxitja për ngritjen e 50 fermave të peshkimit dhe bisneseve që do merren me tregtimin e peshkut.
4- Organizimi i artizanatit dhe mbështetja e grave artizane për të nxitur punësimin.
5- Ndihmesa për krijimin e bisneseve të reja nga të rinjët
6- Mbështetja e bisneseve që do merren me turizmin.
7- Sjellja e dy fasonërive në Kukës dhe punësimi grave.
8- Nxitja për punësimin e fermave në sektorin e bletarisë

INVESTIMET

Zbatimi i Planit të Përgjithshëm Vendor (PPV)

1- Rikualifikimi urban i zonës së turizmit të ri dhe lidhja me Liqenin për zhvillimin e turizmit
2- Zgjidhja e problemit te objektit të ish–Turizmit të Ri

 

Zhvillimi i zonave ekoturistike (në bashkëpunim me operatorët turistik)

Pedonale në bregun e Liqenit � (me mbështetjen e donatorëve)

Rikualifikimi i bregut të Liqenit �(me mbështetjen e USAID)

AEROPORT

FUSHE SPORTI ( STADIUMI )

SPITALI

KOSTO TE PROJEKTEVE

BASHKIA KUKES NEN DREJTIMIN E Z.SAFET GJICI DO TE KET NJE BUXHET TE BOLLSHEM I CILI ME ADMINISTRIMIN E DUHUR DO TJU JAPI ZGJIDHJE SHUME PROBLEMEVE EMERGJENTE NE QARKUN KUKES!

BASHKIA SOT

  • Bashkpunimi me qytetaret inegzistent
  • Punesimi ka pesuar vetem renie dhe asnjeinvestim publik apo privat serioz!
  • Infrastrukture e dobet si ne qytet dhe ne fshatra!

BASHKIA NESËR

Bashkia nën drejtimin e Z.Safet Gjici do të pesojë një ndryshim 360 Gradë
Pikat kryesore ku do të fokusohet Bashkia Nesër!

  • Përmirësimin e efiçiencës së përgjithshme të strukturave të qeverisjes
    vendore të Bashkisë dhe Njësive Administrative
  • Permirësimin e infrastrukturës
  • Rritjen e punësimit
  • Përmirësimin e shërbimeve në të gjitha nivelet
  • Forcimin e Mirë-Qeverisjes në bashkëpunim me qytetarët